Huur opzeggen

U zegt de huur op van een woning of garage. De opzegtermijn is minimaal één maand.

U kunt de huur online opzeggen:

Ik wil de huur opzeggen


Onze voorwaarden

U bepaalt zelf op welke datum u de huur van uw woning wilt beëindigen. U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand. De laatste huurdag mag niet op zaterdag, zondag of een erkende feestdag vallen. De termijn start op de dag dat wij uw opzegging hebben ontvangen.

Er is een voor- en eindcontrole

Wij bevestigen uw opzegging schriftelijk (per e-mail). In de bevestiging staan de data van de voor- en eindcontrole van de woning. Tijdens de voorcontrole wordt de staat van de woning bekeken. Bij een garage houden we geen voorcontrole. De eindcontrole is meestal op de laatste huurdag. U levert dan ook de sleutels in.

U ontvangt een eindafrekening

Na de eindcontrole ontvangt u na een paar weken de eindafrekening. Op deze eindafrekening staan diverse punten die wij met u verrekenen:

  • eventuele borg van een liftsleutel
  • eventuele schade (tarieven)
  • een eventuele vooruitbetaling van de huur of een huurachterstand
  • eventuele restitutie als u zelf een voorziening heeft aangebracht

Op de eindafrekening staat precies wat u moet betalen of terug ontvangt.

Afstand doen?

U wilt afstand doen van uw woning en uw deel van de huurovereenkomst opzeggen? Dit kunt u alleen persoonlijk doen bij ons op kantoor.

Let op:

  • U kunt alleen afstand doen van uw woning persoonlijk bij ons op kantoor aan de balie. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.
  • De opzegtermijn is één maand, vanaf de 1e van de maand.
  • Om afstand te kunnen doen, moet u uitgeschreven zijn uit het GBA.