Klacht of compliment

Een tevreden klant vinden wij belangrijk. Onze medewerkers doen hun best om u te helpen. Bent u toch ontevreden? Laat het ons dan weten. Samen proberen we tot een oplossing te komen!

Technische klacht

Een technische klacht heet bij ons een reparatieverzoek. U kunt een reparatieverzoek direct melden via deze website. U kunt uw reparatie online melden.

Overlastklacht

Heeft u overlast van buurtbewoners of anderen? Probeer er dan eerst samen uit te komen door met elkaar te praten. Is een gesprek met de buren niet meer mogelijk of levert het niets op? Dan kunt u de hulp van Buurtbemiddeling inroepen. Dit is gratis. Komt u er dan nog niet uit? Dien dan de overlastklacht bij ons in.

Klacht over huurprijs of onderhoud

Bent u het niet met ons eens over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komen wij er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Klacht over het woonverdeelproces

De woningcorporaties en Woonnet-Haaglanden doen hun best om voor u als woningzoekende het zoeken en vinden van een woning zo goed en makkelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat er een fout gemaakt is en dat u daardoor benadeeld bent. U kunt dan een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie.

Klacht over ons

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over het doen en laten van De Goede Woning of als u vindt dat wij u niet goed behandeld hebben. U kunt uw klacht indienen door een e-mail te sturen naar woonservice@dgw.nl. U krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht over de verdere afhandeling.

We komen er samen niet uit

Soms komen wij er samen niet uit en bent u niet tevreden.
Gaat uw klacht over de toepassing en uitvoering van de regels voor het toewijzen van woningen? In dat geval kunt u dit melden bij de Regionale Klachtencommissie via Woonnet Haaglanden.

In alle andere gevallen kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland en een geschil indienen. De Geschillencommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen die van buiten komen.

Staat uw klacht er niet bij?

Mogelijk hoort uw klacht thuis bij de gemeente Zoetermeer of de politie.

Gemeente Zoetermeer

www.zoetermeer.nl
 • Rondslingerend vuil op openbaar terrein
 • vervuiling van de buurt bijvoorbeeld door graffiti
 • Rotzooi op straat of vernielingen en onregelmatigheden aan openbaar terrein
 • Slecht onderhouden openbaar groen
 • Parkeeroverlast op de openbare weg
 • Veel hondenpoep op straat

Politie

www.politie.nl
 • discriminatie
 • intimidatie
 • bedreiging
 • vernieling
 • inbraak
 • hennepkwekerij
 • drugs

In geval van spoed belt u 112, in andere gevallen belt u het landelijk meldnummer: 0900-8844.

Compliment

Gaat er iets goed en bent u tevreden over onze service? Dat horen wij natuurlijk ook graag. Stuur ons gerust een mail.