Compliment of klacht

Als u tevreden bent vinden we het fijn om te horen dat we het goed doen. Maar als u ontevreden bent, willen wij ook graag naar u luisteren. Geef uw klacht zo snel mogelijk aan ons door, zodat we samen een oplossing kunnen vinden.

Klacht over een reparatie

Is er iets kapot in of aan uw woning? Geef het aan ons door via: Reparatie melden
Heeft u een klacht over een reparatie omdat het werk niet goed is uitgevoerd of hebben monteurs hun werk niet netjes gedaan en komt u er niet uit met de aannemer?
Laat het ons dan weten via woonservice@dgw.nl of door een brief te sturen naar: De Goede Woning, Postbus 11, 2700 AA Zoetermeer.

Klacht over overlast

Heeft u overlast van buurtbewoners of anderen? Probeer er dan eerst samen uit te komen door met elkaar te praten. Is een gesprek met de buren niet meer mogelijk of levert het niets op? Dan kunt u de hulp van Buurtbemiddeling inroepen. Dit is gratis. Komt u er dan nog niet uit? Dien dan de overlastklacht bij ons in.

Klacht over ons

Als u vindt dat wij u niet goed behandeld hebben, dan kunt u een klacht indienen door een e-mail te sturen naar woonservice@dgw.nl of door een brief te sturen naar: De Goede Woning, Postbus 11, 2700 AA Zoetermeer. U krijgt binnen twee weken bericht over de verdere afhandeling.

Compliment

Bent u tevreden over onze service of om een andere reden blij met ons? Dat horen wij natuurlijk ook graag. Laat het ons weten via woonservice@dgw.nl of bel 079-343 80 00.

We komen er samen niet uit

Soms komen wij er samen niet uit en bent u niet tevreden.
In dat geval kunt u terecht bij de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet.
Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH). De Klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen die van buiten komen.

Klacht over het woonverdeelproces

Gaat uw klacht over het toewijzen van woningen? In dat geval kunt u dit melden bij de Regionale Klachtencommissie bij de Regionale Klachtencommissie.

Staat uw klacht er niet bij?

Mogelijk hoort uw klacht thuis bij de gemeente Zoetermeer of de politie.

Gemeente Zoetermeer

www.zoetermeer.nl
 • Rondslingerend vuil op openbaar terrein
 • vervuiling van de buurt bijvoorbeeld door graffiti
 • Rotzooi op straat of vernielingen en onregelmatigheden aan openbaar terrein
 • Slecht onderhouden openbaar groen
 • Parkeeroverlast op de openbare weg
 • Veel hondenpoep op straat

Politie

www.politie.nl
 • discriminatie
 • intimidatie
 • bedreiging
 • vernieling
 • inbraak
 • hennepkwekerij
 • drugs

In geval van spoed belt u de hulpdiensten via 112, in andere gevallen belt u het landelijk meldnummer: 0900-8844.

Heeft u een vraag voor De Goede Woning? Stuur ons een e-mail via woonservice@dgw.nl of bel ons via 079-343 80 00.

Compliment

Gaat er iets goed en bent u tevreden over onze service? Dat horen wij natuurlijk ook graag. Stuur ons gerust een mail.